SISTEM ini berfungsi untuk merekod kursus mengikut bidang.