Maklumat pendaftaran Pelajar Baharu/ Senior DIS 2015

Perhatian : Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu
  • PELAJAR BAHARU MENDAFTAR PADA 22/11/2015 (AHAD)
Sebarang kemusykilan mengenai Pendaftaran Baharu / Senior/bermasalah, sila hubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar 09-8400800 sambungan 0899/0897/0899/0900/0901/0903