ID Pengguna
Ruangan ini diperlukan.
Kata Laluan
Ruangan ini diperlukan.
 

Pengenalan

Sistem E-Aduan dibina bagi memudahkan kakitangan PSMZA membuat aduan berkaitan kerosakan Infrastruktur di PSMZA. Sebarang maklumat berkenaan aduan akan dihantar kepada email bagi memudahkan pengadu dan juruteknik UPP untuk memantau tugas penyenggaraan. Semua aduan yang dihantar dan tindakan pembaikan akan direkodkan dalam pangkalan data bagi memudahkan rujukan di masa akan datang.

 


Visi

Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan berazam untuk mengambil peranan utama bagi memastikan kemudahan fizikal dan logistik berfungsi sepenuhnya dalam menyokong politeknik menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang kejuruteraan.

Misi

Merancang dan menyenggara segala prasarana dan kemudahan logistik secara efisien, sistematik dan berkesan bagi menyediakan kemudahan pembelajaran dan kediaman yang selesa dan kondusif.